BTF2024第十三届上海国际新能源电池技术展览会丨官网

关闭
时间安排

时间安排


展会时间:2023年3月7日-9日

特装展位报到、布展时间:

3月5日                  8:50-20:00 

3月6日                  8:50-22:00


标准/标改展位报到、布展时间:

3月6日                  8:50-19:30


BTF2023开幕时间:

2023年3月7日      9:30-10:00


BTF2023展出时间:

2023年3月7日      9:00-17:00

2023年3月8日      9:00-17:00

2023年3月9日      9:00-14:00


BTF2023闭幕时间:

2023年3月9日      14:00-19:00